gdy odwracasz wzrok
…when you look away
Wypaleni
Burning Out
Amatorzy w kosmosie
Amateurs in Space
Birma – kraj poezji
Burma Storybook
Ostatni w Aleppo
Last Men in Aleppo
Happy Olo – pogodna ballada o Olku Dobie
Happy Olo – The Merry Tale of Olo Doba