2017-05-07

Dominique Margot

Dominique Margot przez wiele lat podróżowała wraz z francuskim cyrkiem rockowym Archaos jako artystka światła i sztuk wideo. W 1999 roku ukończyła studia na wydziale reżyserii w szkole filmowej w Zurychu. Od tego czasu pracuje jako reżyserka i operatorka dla Les Arts Sauts, Arte, Artefilm, BBC, Channel 4 i wielu innych. Obecnie mieszka w Szwajcarii i Francji. Jej filmy dokumentalne otrzymały wiele nagród („La longueur et la largeur du ciel”, „TOUMAST – entre guitare et kalachnikov”, „Looking Like My Mother”).