Zaczarowany las Kaisy
Kaisa's Enchanted Forest
Wspominając demony
Ghost Hunting
Dom rodzinny
House in the Fields
El mar la mar
El mar la mar
Licząc
Counting
21 x Nowy Jork
21 x New York
Dzieci nie boją się śmierci, dzieci boją się duchów
Children Are Not Afraid of Death, Children Are Afraid of Ghosts
MappaMundi
MappaMundi
Podobna do matki
Looking Like My Mother
Obcy w raju
Stranger in Paradise
Przeżyć: metoda Houellebecqa
To Stay Alive – A Method