Kaseta: dokumentalna składanka
Cassette: A Documentary Mixtape
Kiedy ten wiatr ustanie
When Will This Wind Stop
Kim byliśmy
Who We Were
Kino objazdowe
The Cinema Travellers
Kino przyszłości
Cinema Futures
Klucz do Salvadora Dalego
The Key to Dalí
Kod czarny
Black Code
Koleś z Mo’Wax
The Man from Mo'Wax
Kraina oświeconych
The Land of the Enlightened
Królowa Pszczół
Pien Queen of the Bees
Krowa, która miała być koniem
A Cow in a Wrong Body