Stając się, kim byłem
Becoming Who I Was
Notatki o ciemności
Notes on Blindness
Wolność słowa wolna od lęku
Free Speech Fear Free
Czynić dobro
Doing good
Potwór w twojej głowie
Monster in the Mind
Normalny autystyczny film
Normal Autistic Film
Dom rodzinny
House in the Fields