Kraina oświeconych
The Land of the Enlightened
Miłość na Syberii
Siberian Love
Kino objazdowe
The Cinema Travellers
Egzaminy wstępne
The Graduation
Dni płyną tu bez końca
The Infinite Flight of Days
Zaczarowany las Kaisy
Kaisa's Enchanted Forest
Bałkańska corrida
Corrida
Film drogi
The Road Movie
Robinù. Chłopcy z Neapolu
Robinù
Święte miejsce
Sacred
Morze jutro
Sea Tomorrow
Osadnicy
The Settlers
Opera paryska
The Paris Opera
El mar la mar
El mar la mar
Licząc
Counting
21 x Nowy Jork
21 x New York
Austerlitz
Austerlitz
Bez tytułu
Untitled